زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش فروشگاه اینترنتی هرپو، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: واریز حقوق خرداد ماه بازنشسته مطابق روال و مبلغ قبلی از بیستم این ماه آغاز و مابه التفاوت خرداد، از 25 این ماه به صورت جداگانه پرداخت خواهد شد. مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت مستمری ها نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی با اشاره به در حال انجام بودن محاسبات افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه دولت، توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و افزود: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی به هیات دولت ارائه شد. ماده 96 افزایش مستمری را بر اساس هزینه های زندگی مورد تاکید قرار می دهد و ماده 111 تاکید دارد که حداقل مستمری در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگری آن کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که ابلاغیه هیات وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی بگیران و مستمری بگیران حداقلی بگیر و زیرحداقلی بگیر، 57.4 درصد افزایش در سال نو خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین تر ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و میزان افزایش آنها حتی بیش از 57.4 درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل مستمری پس از اعمال افزایش سالانه نباید از عدد پنج میلیون و 580 هزار تومان کمتر باشد. به این ترتیب هر چه قدر دریافتی فرد بازنشسته کمتر باشد، میزان افزایش بیشتر خواهد بود و ممکن است افزایش در برخی افراد، بیش از این میزان باشد. مبالغ عائله مندی و حق اولاد هم به این مبلغ اضافه کرده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با دو فرزند در سال جاری به حدود 6 میلیون و 200 هزار تومان می رسد.

موسوی با بیان این که سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی بگیران تا سقف 10 میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد 10 درصد رشد می یابد و علاوه بر آن، مبلغ ثابت 650 هزار تومان نیز تا سقف مجموع مستمری 10 میلیون تومان، تحت عنوان کمک معیشت برای این افراد پیش بینی شده است. به عنوان مثال اگر کسی در سال گذشته ماهانه 9 میلیون دریافت می کرده، با 10 درصد افزایش، حقوقش به 9 میلیون و 900 هزار تومان می رسد و 100 هزار تومان دیگر هم به حقوق او اضافه می شود تا 10 میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق بگیران بالاتر از 10 میلیون تومان هم افزایش 10 درصدی در نظر گرفته شده است.

70 درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که حدود 70 درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقلی بگیر و زیرحداقلی بگیر هستند که دریافتی آنها از افزایش 57.4 درصدی، متاثر خواهد شد، گفت: البته هزینه های معیشت و زندگی فراتر از این هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند 1400 می گرفته، این رقم به حدود پنج میلیون و 900 هزار تومان رسیده است. علاوه بر افزایش حقوق که به تصویب هیات دولت رسیده و اجرا می شود افزایش حق عائله مندی و حق اولاد نیز طی روزهای آینده تصویب می شود که بعد از اعلام مبالغ نو، آن آیتم های جانبی نیز در احکام اعمال خواهد شد.

موسوی درباره زمان پرداخت معوقات مستمری سال جاری بازنشستگان گفت: پیاده سازی نرم افزار مورد نیاز و صدور احکام نو، فرایند پیچیده ای دارد و پیش بینی می کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا آغاز می شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد را طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت خواهیم کرد و تلاش می کنیم که واریز افزایش حقوق خرداد را از 25 و 26 خرداد به صورت جداگانه آغاز کنیم. مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

موسوی افزود: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه ای نیز مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم، ممکن است شرایط منابع و مصارف ما تا حدودی تحت الشعاع قرار بگیرد؛ اما به طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب تر کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شرایط صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل تعیین بود. بیش از 90 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. تاکید ما در این دوره این است که تا حدامکان به سراغ استقراض از بانک نرویم. در سال 1400 فقط در ماه اول حضور ما در سازمان، رقمی را به ناچار از بانک استقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم. دولت 73 هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به ما تأدیه کرده و از این محل بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کرده ایم.

73 درصد جامعه از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود 73 درصد جامعه از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند که پوشش حدود 52 درصد جامعه در بخش بیمه اجتماعی برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و یکی از رویکردهای ما بر اساس اصل 29 قانون اساسی، توسعه پوشش بیمه همگانی است. به همین علت در 6 ماه دوم سال گذشته حدود 700 هزار نفر بیمه شده نو را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را با جدیت ادامه خواهیم داد. برای توسعه این طرح ها برنامه داریم و درباره مشاغل نو و نوپدید نیز برای توسعه پوشش بیمه ای آنها اقدام می کنیم تا همه آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه برخوردار شوند.

موسوی در ادامه با اشاره به برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه عادلانه امکانات و خدمات درمانی در منطقه ها مختلف کشور، گفت: یکی از مهم ترین خدماتی که بیمه شدگان فعلی و بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، خدمات درمانی است. امروز در درمان مستقیم 380 مرکز درمانگاهی و بیمارستانی ملکی در سراسر کشور داریم که در خدمت بیمه شدگان هستند و در بخش درمان غیرمستقیم نیز با بیش از 50 هزار مرکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد هستیم. در درمان مستقیم خدمات تأمین اجتماعی رایگان است. در دوره نو در بخش درمان، چند خدمت ویژه را آغاز کرده ایم. پرداخت از جیب بازنشستگان در مراکز درمانی تأمین اجتماعی همچون سایر بیمه شدگان صفر است و هر دارویی که مورد نیاز بیمار است در مراکز ملکی تأمین اجتماعی رایگان است. علاوه بر این، خدمت ویژه تأمین اجتماعی به بازنشستگان بالای 65 سال این است که هزینه های درمان بستری این عزیزان در تمامی مراکز درمانی دولتی نیز رایگان است. بیش از 80 درصد مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد تأمین اجتماعی این موضوع را رعایت می کنند و بازنشستگان بالای 65 سال در مراکز درمانی دولتی نیز هزینه ای پرداخت نمی کنند.

موسوی ادامه داد: کار ارزشمند دیگری که در تأمین اجتماعی برای خدمت به بازنشستگان انجام شد، درباره بیمه تکمیلی این عزیزان است. در سنوات گذشته 30 درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کرد که ما 50 درصد هزینه را تقبل کردیم و عدد ریالی نیز 120 درصد رشد داشت. بیش از یک میلیون و 500 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی از بیمه تکمیلی استفاده می کنند. نگاه ما این است که تا جای ممکن به این عزیزان خدمت رسانی کنیم و یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه درمان تأمین اجتماعی ایجاد کلینیک های ویژه دیابت و فشارخون است. می دانیم که این بیماری ها در بین بازنشستگان بسیار شایع است و کلینیک های ویژه برای تشخیص به موقع و درمان مؤثرتر این بیماری ها پیشرفته اند. کلینیک های طب سالمندی را نیز در آینده راه اندازی خواهیم کرد و تلاش ما این است که تکلیف خود را در قبال این عزیزان به شکل کامل انجام دهیم.

منبع: فرارو
انتشار: 23 تیر 1401 بروزرسانی: 23 تیر 1401 گردآورنده: herpo.ir شناسه مطلب: 1569

به "زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید