وزنه برداری

ورزش مفید خانگی برای مقابله با کرونا

ورزش کراس فیت با توجه به کم هزینه بودن و سادگی، قابل اجرا در خانه است و می تواند باعث تقویت سیستم اسمنی بدن برای مقابله با کرونا باشد.

25 اردیبهشت 1399

درد پشت سر نشانه چیست و چگونه درمان می گردد؟

درد پشت سر و سر درد می تواند به دلیل وجود مشکل اساسی و یا به عنوان علائم ثانویه مسئله دیگری از بدن باشد. درد در یک ناحیه از سر به علت بیماری ها و مسائل در قسمت های دیگر بدن به وجود می آید.

7 بهمن 1398