کشتی فرنگی

سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، حسن رنگرز سخنگو و مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی درباره تغییر اعضای کادرفنی تیم های کشتی در رده های پایه گفت: پس از 3 ماه زیر نظر داشتن تمامی مربیان واجد شرایط و در نظر دریافت شاخص های متعددی همچون...

16 فروردین 1399

سلطانی فر: ایران امنیت کامل برای برگزاری هرگونه رویداد بین المللی را دارد

وزیر ورزش و جوانان گفت: انتظار دارم فدراسیون های مختلف مسابقات داخلی و بین المللی خود را منظم برگزار نمایند تا هم شور و نشاط بیشتری به جامعه تزریق شده و هم جلوی تبلیغات سوء دشمنان گرفته گردد.

24 دی 1398