شطرنج

نابغه شطرنج ایران، تغییر تابعیت را تایید کرد

علیرضا فیروزجا پیروز به کسب مدال نقره مسابقات سریع شطرنج قهرمانی دنیا شد. او پس از این رقابت ها با بیان اینکه قدردان زحماتی که در ایران برایم کشیده شده هستم، گفت که از این پس برای فرانسه بازی خواهد نمود.

29 بهمن 1398