ژیمناستیک

ورزش مفید خانگی برای مقابله با کرونا

ورزش کراس فیت با توجه به کم هزینه بودن و سادگی، قابل اجرا در خانه است و می تواند باعث تقویت سیستم اسمنی بدن برای مقابله با کرونا باشد.

25 اردیبهشت 1399