شمشیربازی

دلتنگی های شمشیرباز ملی پوش، رهبری: در خانه به سختی تمرین می کنم

ملی پوش شمشیربازی سابر ایران گفت: امیدوارم زودتر مسئله شیوع ویروس کرونا تمام گردد چون در خانه به سختی تمرین می کنم و دلم برای اردو و مسابقه تنگ شده است.

5 اردیبهشت 1399

قهرمانان اروپا حریفان شمشیربازان کشورمان شدند، قرعه سخت سابریست های ایران

مسابقات شمشیربازی المپیک قرعه کشی شد و طبق آن مجتبی عابدینی و علی پاکدامن حریفان خود را شناختند.

6 فروردین 1399

سلطانی فر: ایران امنیت کامل برای برگزاری هرگونه رویداد بین المللی را دارد

وزیر ورزش و جوانان گفت: انتظار دارم فدراسیون های مختلف مسابقات داخلی و بین المللی خود را منظم برگزار نمایند تا هم شور و نشاط بیشتری به جامعه تزریق شده و هم جلوی تبلیغات سوء دشمنان گرفته گردد.

24 دی 1398